Nowoczesny Menedżer Banku

"Szkolenie dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, pragnących nabywać i doskonalić umiejętności zarządzania zespołem, sztuki motywacji, komunikacji oraz poznać elementy coachingu stosowane w codziennej pracy menedżera. ”

Aktywna sprzedaż produktów

"Od tego jak wystartujesz zależy Twoja pozycja w biegu. Wystartuj możliwie szybko..." Warsztaty dla pracowników działów handlowych i obsługi klienta, ukierunkowane
na nabywanie technik i umiejętności aktywnej sprzedaży produktów.

Rozmowa handlowa

Prawdziwą sztuką jest złożenie właściwej oferty, właściwemu klientowi, we właściwym czasie. Warsztaty dla praktyków – trening skutecznej sprzedaży produktów bankowych.

Sztuka perswazji

Twoi klienci zaczną coraz więcej kupować ignorując konkurencję. Będziesz zdolny wyperswadować swoje racje i wyjść z każdej rozmowy zwycięsko.

Zmiany są nieuniknione. Nie bójmy się zaburzeń i zmian, nawet jeśli przeorganizowują uporządkowane dotąd struktury. Zmiany są siłą przewodnią rozwoju i choć oddalają organizację od równowagi, sprzyjają innowacjom, które
w dobie rozwoju technologicznego i informacyjnego stają się główną siłą napędową rozwijających się banków spółdzielczych.